O projektu V4

Cestovní ruch je nejsilnějším a nejrychleji rostoucím odvětvím na světě (UNWTO 2013) a role Evropy ve světovém cestovním ruchu je mimořádná, což lze doložit vysokým podílem na příjezdech zahraničních turistů, který se v letech 1980 a 2010 pohyboval mezi 64,0 % a 56,4 % (UNWTO 2013).

Bohaté a rozmanité kulturní dědictví Evropy je hlavním faktorem, který přitahuje turisty (Rátz 2004). Přestože výjimečná role Evropy jako turistické destinace je nezpochybnitelná, mezi jednotlivými regiony Evropy existují poměrně značné rozdíly a velmi často není historický a kulturní cestovní ruch dostupný. Cestovní ruch zemí skupiny V4, ale i západní Ukrajiny, má stejné turistické rysy jako východní středoevropský region, do něhož patří. Mají podobnou historickou minulost a některé body jejich kultury jsou podobné nebo dokonce společné. Sdílejí tedy kulturní a intelektuální hodnoty a mají společné historické kořeny v různých náboženských tradicích (kulturní mozaika).

Podle prognóz bude sice počet příjezdů zahraničních turistů do Evropy v nadcházejících patnácti letech neustále růst, ale jejich podíl se bude snižovat až na 41,1 % v roce 2030 (UNWTO 2013). V západní, jižní a severní Evropě bude růst mezinárodních příjezdů méně výrazný. Jejich podíly na světových příjezdech turistů se sníží z 24,7 % na 12,3 %, z 22,4 % na 14,6 % a ze 7,4 % na 5,3 %. Právě země východní a střední Evropy mají stále vysoký potenciál pro zvýšení počtu příjezdů zahraničních turistů. I přes tyto možnosti nyní země regionu trpí nepříznivým poměrem turistů k návštěvníkům. Historicko-kulturní cestovní ruch je nejoblíbenějším a nejperspektivnějším ze všech druhů cestovního ruchu 21. století, neboť s využitím výdobytků minulých let pomáhá navazovat vzájemné porozumění mezi lidmi, podporuje úctu ke kulturní rozmanitosti a zvyšuje intelektuální a duchovní úroveň.

Cílem projektu je výzkum a propagace historického a kulturního dědictví v destinacích zemí V4 a Ukrajiny a jeho začlenění do turistické nabídky regionů.

Realizace projektu přispěje k upozornění veřejnosti na problematiku ochrany historického a kulturního dědictví, ale také umožní systémový charakter práce v kulturní, humanitární a turistické oblasti, zkvalitnění jejich obsahu; prohloubí konstruktivní a vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, vědy atd.; pomůže zvýšit autoritu a vytvořit pozitivní image regionu.

Spolupráce při propagaci destinací kulturního a historického cestovního ruchu na Ukrajině a v zemích V4

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu.

298450_czech_republic_icon
Česká Republika
298409_hungary_icon
Maďarsko
298479_poland_icon
Polsko
slovakia
Slovensko

Kalendář

24. novembra 2022

Konference s workshopy pro studenty a zaměstnance turistických organizací/firem

Informace brzy

15.–17. decembra 2022

Konference shrnující výsledky studie

Informace brzy

logo_white

Koordinátor projektu:

dr Honorata Howaniec
hhowaniec@ath.bielsko.pl
tel.: +48 33 8279 333
Katedra Managementu a Dopravy
Willowa 2 , 43-309 Bielsko-Biala, Poland

Správce projektu:

Ewa Mroczkowska
emroczkowska@ath.bielsko.pl
tel.: +48 33 8279 207

2022 © V4 PROJECT. Všechna práva vyhrazena.