Leader
University of Bielsko-Biała
Faculty of Management and Transport
Department of Marketing and Entrepreneurship
Address: Willowa 2, Bielsko-Biała, 43-309, Poland
www.ath.bielsko.pl

Leader
University of Bielsko-Biała
Faculty of Management and Transport
Department of Marketing and Entrepreneurship
Address: Willowa 2, Bielsko-Biała, 43-309, Poland
www.ath.bielsko.pl

Współpraca w zakresie promocji kierunków turystyki kulturowej i dziedzictwa kulturowego na Ukrainie
i w krajach V4
Więcej informacji

Lider

Partnerzy

298450_czech_republic_icon
Czechy
298409_hungary_icon
Węgry
298479_poland_icon
Polska
slovakia
Słowacja

O PROJEKCIE V4

Współpraca w zakresie promocji kierunków turystyki kulturowej i dziedzictwa kulturowego na Ukrainie i w krajach V4

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Turystyka jest najsilniejszym i najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie (UNWTO 2013), a rola Europy w światowym sektorze turystycznym jest wybitna, o czym świadczy wysoki udział międzynarodowych przyjazdów turystycznych, wahający się od 64,0% do 56,4% w 1980 r. i 2010 odpowiednio (UNWTO 2013).