Wideokonferencja i warsztaty nt. „Jak włączyć dziedzictwo historyczne i kulturowe do oferty turystycznej regionów”

24 listopada 2022, o godzinie 10:45

Konferencja będzie miała charakter panelowy. Paneliści w dyskusji panelowej:

 • dr Honorata Howaniec (Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku-Białej, Polska)
 • dr inż. Irena Dudzik-Lewicka (Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku-Białej, Polska)
 • dr inż. Aneta Madyda (Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku-Białej, Polska)
 • dr hab. Oleh Karyy (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina)
 • dr hab. Ihor Kulyniak (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina)
 • dr hab. Solomiya Ohinok (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina)
 • dr Tamara Rátz (Uniwersytet Kodolányi János, Węgry)
 • dr Katalin Szalai (Uniwersytet Kodolányi János, Węgry)
 • dr MBA Hana Štverková (VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Republika Czeska)
 • dr hab. Petra Horváthová (VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Republika Czeska)
 • dr Lenka Heczková (VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Republika Czeska)
 • dr inż. Karol Krajčo (Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka, Słowacja)
 • dr Andrej Poruban (Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka, Słowacja)
 • dr Martina Jakubčinová (Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka, Słowacja).

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTliMTJkMWQtNmJkMS00YzZjLWIzNWItY2M3MTgzMzdiMjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270dbaa1f-55b3-4a67-96d1-7f69b7 %22Oid%22%3a%22745bcbff-db9b-4b09-8bdb-591a8952b3cb%22%7d

Warsztaty dotyczą takich regionów, jak: Region Beskidy, Region Morawsko-Śląski, Region Trenczyński, Region Budapeszt Wielki i Obwód Lwowski. Warsztaty promowane są lokalnie. Prosimy o kontakt z organizatorami.

Współpraca w zakresie promocji kierunków turystyki kulturowej i dziedzictwa kulturowego na Ukrainie i w krajach V4

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

298450_czech_republic_icon
Czechy
298409_hungary_icon
Węgry
298479_poland_icon
Polska
slovakia
Słowacja

Kalendarz

24 listopada 2022

Konferencja z warsztatami dla studentów i pracowników organizacji/firm turystycznych

Informacje wkrótce

15-17 grudnia 2022

Konferencja podsumowująca wyniki badań

Informacje wkrótce