Wideokonferencja rozpoczynająca Projekt

Porządek obrad:

11.00
Wprowadzenie do projektu
dr Honorata Howaniec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska) – koordynator projektu

11.10
Wykład wprowadzający „Aktualizacja współpracy w zakresie promocji historycznych i kulturowych destynacji turystycznych na Ukrainie i w krajach V4”
prof. dr hab. Oleh Karry (Politechnika Lwowska, Ukraina)

11.40
Miniwarsztaty – dyskusje na temat postrzegania dziedzictwa kulturowego badanych regionów i wiedzy o nich w regionach i poza nimi
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska; Politechnika Lwowska, Ukraina; Uniwersytet im. Kodolányi Jánosa, Węgry; VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Republika Czeska; Uniwersytet im. Aleksandra Dubčka w Trenczynie, Słowacja)

Link do spotkania:

Fotorelacja:

Współpraca w zakresie promocji kierunków turystyki kulturowej i dziedzictwa kulturowego na Ukrainie i w krajach V4

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

298450_czech_republic_icon
Czechy
298409_hungary_icon
Węgry
298479_poland_icon
Polska
slovakia
Słowacja

Kalendarz

24 listopada 2022

Konferencja z warsztatami dla studentów i pracowników organizacji/firm turystycznych

Informacje wkrótce

15-17 grudnia 2022

Konferencja podsumowująca wyniki badań

Informacje wkrótce