O projekte V4

Cestovný ruch je najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim sektorom na svete (UNWTO 2013) a úloha Európy vo svetovom sektore cestovného ruchu je vynikajúca, čo dokazuje vysoký podiel počtu návštev zahraničných turistov pohybujúcich sa medzi 64,0 % a 56,4 % v roku 1980 a 2010 (UNWTO 2013).

Bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo Európy je hlavným faktorom priťahujúcim turistov (Rátz 2004). Hoci výnimočná úloha Európy ako turistickej destinácie je nespochybniteľná, medzi európskymi regiónmi sú pomerne výrazné rozdiely, ktoré opomínajú riešenie problematiky historického a kultúrneho cestovného ruchu. Cestovný ruch krajín skupiny V4, ale aj západnej Ukrajiny má rovnaké turistické črty ako región východnej a strednej Európy. Príbuznými, resp. spoločnými, sú historická minulosť a niektoré body kultúry, preto možno hovoriť o zdieľaní kultúrnej a intelektuálnej hodnoty či  spoločných historických koreňoch v náboženských tradíciách (kultúrna mozaika).

Podľa predpovedí bude síce počet návštev zahraničných turistov do Európy v najbližších pätnástich rokoch neustále rásť, no v roku 2030 sa jeho podiel zníži na 41,1 % (UNWTO 2013). Rast návštev zahraničných turistov bude menej významný v západnej, južnej a severnej Európe. Ich podiel k svetovému vývoju počtu turistov sa zníži z 24,7 % na 12,3 %, z 22,4 % na 14,6 % a zo 7,4 % na 5,3 %. Práve krajiny strednej a východnej Európy majú stále vysoký potenciál na zvýšenie počtu zahraničných turistov. Teraz, napriek týmto možnostiam, krajiny regiónu trpia nepriaznivým pomerom turistov/návštevníkov. Historický a kultúrny cestovný ruch je najpopulárnejší a najsľubnejší zo všetkých druhov cestovného ruchu 21. storočia, pretože s využitím úspechov minulých rokov pomáha vytvárať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi, podporuje rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a zvyšuje intelektuálnu a duchovnú úroveň.

Cieľom projektu je výskum a propagácia historického a kultúrneho dedičstva a destinácií krajín V4 a Ukrajiny a zaradiť Ukrajinu do turistickej ponuky regiónov.

Realizácia projektu prispeje k upriameniu pozornosti verejnosti na problémy záchrany historického a kultúrneho dedičstva, ale zároveň umožní systémovosť práce v kultúrnej, humanitárnej a turistickej sfére, skvalitniť ich obsah; prehĺbiť konštruktívnu a obojstranne výhodnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, kultúry, vzdelávania, vedy a pod.; zvýšiť a vytvoriť pozitívny obraz regiónu.

Spolupráca pri propagácii kultúrnych a historických destinácií cestovného ruchu na Ukrajine a v krajinách V4

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu.

298450_czech_republic_icon
Česká Republika
298409_hungary_icon
Maďarsko
298479_poland_icon
Polsko
slovakia
Slovensko

Kalendář

24. novembra 2022

Konferencia a workshopy pre študentov a zamestnancov organizácií / firiem cestovného ruchu

Informácie už čoskoro

15.–17. decembra 2022

Konferencia – výsledky výskumu

Informácie už čoskoro

logo_white

Koordinátor projektu:

dr Honorata Howaniec
hhowaniec@ath.bielsko.pl
tel.: +48 33 8279 333
Katedra Managementu a Dopravy
Willowa 2 , 43-309 Bielsko-Biala, Poland

Správca projektu:

Ewa Mroczkowska
emroczkowska@ath.bielsko.pl
tel.: +48 33 8279 207

2022 © V4 PROJECT. Všetky práva vyhradené.