Zahájenie projektu – videokonferencia

Agenda:

11:00
Úvod do projektu
Dr Honorata Howaniec (Univerzita Bielsko-Biala, Poľsko) – koordinátorka projektu

11.10
Úvodná prednáška Aktualizácia spolupráce pri propagácii historických a kultúrnych turistických destinácií na Ukrajine a v krajinách V4“
Dr hab. Oleh Karry (Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina)

11:40
Mini workshopy – diskusie o vnímaní kultúrneho dedičstva vybraných regiónov a poznatkov o nich

(University of Bielsko-Biala, Poland; Lviv Polytechnic National University, Ukrajina; Kodolányi János University, Maďarsko; VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko).

 

Odkaz na stretnutie:

 

Fotodokumentácia:

Spolupráca pri propagácii kultúrnych a historických destinácií cestovného ruchu na Ukrajine a v krajinách V4

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu.

298450_czech_republic_icon
Česká Republika
298409_hungary_icon
Maďarsko
298479_poland_icon
Polsko
slovakia
Slovensko

Kalendář

24. novembra 2022

Konferencia a workshopy pre študentov a zamestnancov organizácií / firiem cestovného ruchu

Informácie už čoskoro

15.–17. decembra 2022

Konferencia – výsledky výskumu

Informácie už čoskoro